Vecka 22: Ökande försäljning som dock ska ses i ljuset av en Kristi Himmelfärdseffekt

5-06-2020
Fysisk bokhandel minskar betydligt mindre än tidigare veckor, något som måste sättas i relation till Kristi Himmelsfärdshelgens olika datum 2019 respektive 2020. Internetbokhandeln fortsätter att öka.

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-22 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med 35,4 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 13,5 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 12,8 procent under denna period. Sammantaget har Coronapandemin hittills orsakat en total försäljningsnedgång motsvarande 4,6 procent. Det ska dock läggas märke till att digitala abonnemangstjänster ännu inte ingår i detta underlag.

Statistiken för vecka 22 2020 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar med motsvarande 13,7 procent, jämfört med samma vecka 2019. Under vecka 21 2020 minskade försäljningen med 54,0 procent. Internetbokhandeln/ bokklubbar visade en försäljningsökning om 41,2 procent under vecka 22, jämfört med samma vecka förra året. Vecka 21 minskade istället denna kanal med 6,8 procent. Att statistiken skiljer sig kraftigt åt mellan dessa två veckor beror framför allt på att Kristi Himmelfärdshelgen 2019 inföll vecka 22 och vecka 21 under 2020.

Sammanfattningsvis märks en viss kanalförskjutning från fysisk butiksmiljö till internetbokhandel under Coronapandemin. Rapporter tyder på att variationen också inom försäljningsleden är stora. Det finns enskilda fysiska boklådor som drabbats både mycket mer och mycket mindre än genomsnittet för försäljningskanalen. Under vecka 11-22 har bokförsäljningen i fysisk bokhandel minskat med 35,4 procent. Dagligvaruhandeln har minskat sin bokförsäljning under samma period med 13,5 procent.

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 22 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 35,4 procent under vecka 11–22 2020 jämfört med samma period förra året.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 13,5 procent perioden vecka 11–22 2020 jämfört med samma period förra året.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar ökade försäljningen med 12,8 procent under vecka 11–22 jämfört med samma period förra året.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 4,6 procent under vecka 11–22 jämfört med samma period förra året.

 

Försäljningsutvecklingen vecka 21 2020 respektive 22 2020:

  • En jämförelse av försäljningen under vecka 21 2020 respektive vecka 22 2020 visar att försäljningsutvecklingen under den senare mätperioden var mer positiv. Skillnaderna mellan just dessa mätperioder ska förstås i ljuset av att Kristi Himmelfärdshelgen inföll vecka 22 2019 och vecka 21 2020.
  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 13,7 procent under vecka 22 2020, jämfört med en minskning på 54,0 procent vecka 21 2020.
  • I dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 17,6 procent under vecka 22 2020, jämfört med en minskning på 22,7 procent under vecka 21 2020.
  • I internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen vecka 22 2020 med 41,2 procent jämfört med en minskning motsvarande 6,8 procent under vecka 21 2020.
  • Totalt ökade försäljningen vecka 22 2020 med 19,1 procent jämfört med en minskning på 25,2 procent under vecka 20 2020.

 

Om denna statistikrapport
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 5 juni. Tabeller för tidigare veckoförsäljning återspeglar den data som vid tillfället fanns i systemet och uppdateras inte om någon aktör skulle efterregistrera försäljning. Försäljningsstatistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 22

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.