Vecka 21: Försäljningen minskar i alla kanaler

29-05-2020
Fysisk bokhandel fortsätter att minska, men även internetbokhandeln tappar vecka 21 jämfört med samma vecka föregående år. Internetbokhandeln har de senaste veckorna ökat, men en förklaring till trendbrottet kan vara Kristi Himmelfärdshelgen, som låg olika veckor 2019 och 2020.

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-21 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med på 37,6 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 15,9 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 10,7 procent under denna period. Sammantaget har Coronapandemin hittills orsakat en total försäljningsnedgång motsvarande 6,5 procent. Det ska dock läggas märke till att digitala abonnemangstjänster ännu inte ingår i detta underlag.

Statistiken för vecka 21 2020 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar med motsvarande 54,0 procent, jämfört med samma vecka 2019. Detta kan jämföras mot vecka 20 2020 där försäljningen minskade med 22,8 procent. Internetbokhandeln/ bokklubbar visade en försäljningsminskning om 6,8 procent under vecka 21. Vecka 20 ökade istället denna kanal med 37,7 procent. Att statistiken skiljer sig kraftigt åt mellan dessa veckor kan bland annat bero på att Kristi Himmelfärdshelgen 2019 inföll vecka 22.

Sammanfattningsvis märks en viss kanalförskjutning från fysisk butiksmiljö till internetbokhandel under Coronapandemin. Rapporter tyder på att variationen också inom försäljningsleden är stora. Det finns enskilda fysiska boklådor som drabbats både mycket mer och mycket mindre än genomsnittet för försäljningskanalen. Under vecka 11-21 har bokförsäljningen i fysisk bokhandel minskat med 37,6 procent. Dagligvaruhandeln har minskat sin bokförsäljning under samma period med 15,9 procent.

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 21 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 37,6 procent under vecka 11–21 2020 jämfört med samma period förra året.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 15,9 procent perioden vecka 11–21 2020 jämfört med samma period förra året.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar ökade försäljningen med 10,7 procent under vecka 11–21 jämfört med samma period förra året.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 6,5 procent under vecka 11–21 jämfört med samma period förra året.

 

Försäljningsutvecklingen vecka 20 2020 respektive 21 2020:

  • En jämförelse av försäljningen under vecka 20 2020 respektive vecka 21 2020 visar att alla försäljningskanaler minskade mer vecka 21 än under vecka 20. För fysisk bokhandel var det den största procentuella minskningen under Coronapandemin. Internetbokhandel/bokklubbar har i flera veckor ökat men minskade under vecka 21.
  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 54,0 procent under vecka 21 2020, jämfört med 22,8 procent vecka 20 2020.
  • I dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 22,7 procent under vecka 21 2020, jämfört med en ökning på 17,8 procent under vecka 20 2020.
  • I internetbokhandel/bokklubbar minskade försäljningen vecka 21 2020 med 6,8 procent jämfört med en ökning motsvarande 37,7 procent under vecka 20 2020.
  • Totalt minskade försäljningen vecka 21 2020 med 25,2 procent jämfört med en ökning på 17,7 procent under vecka 20 2020.

 

Om denna statistikrapport
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 29 maj. Tabeller för tidigare veckoförsäljning återspeglar den data som vid tillfället fanns i systemet och uppdateras inte om någon aktör skulle efterregistrera försäljning. Försäljningsstatistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 21

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.