Var med oss och bidra till återuppbyggnad av ukrainska barnbibliotek

21-02-2023
Rysslands invasion av Ukraina har nu pågått i ett år. Varje dag sedan invasionen inleddes har kriget medfört död, sorg och mänskligt lidande. I tragedier som dessa drabbas framför allt de unga, barnen. Något som ger framtidstro och tröst i stunden är barnböckerna och biblioteken, som just nu ligger i ruiner i landet.

IBBY Sverige (International Board on Books for Young People) har initierat en insamlingskampanj för återuppbyggnaden av de barnbibliotek som förstörts i kriget. Svenska Förläggareföreningen bidrar genom att hjälpa till att sprida initiativet.

Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina samt till projektet ”Ett barnbibliotek i resväskor – för barn på flykt i Ukraina”. Projektet drivs av Yulia Vasilenko, tidigare ansvarig för barnbiblioteket i Mariupol som totalförstörts i krigets framfart.

Under perioden 17 februari till den 24 september kommer IBBY att intensifiera sina ansträngningar. Detta sker i samarbete med Svenska barnboksakademin, Svensk biblioteksförening, Författarförbundets barn- och ungdomssektion: BULT, Svenska Förläggarföreningen och Svenska Tecknare. Insamlingen avslutas i samband med bokmässan i Göteborg.

Bidra till insamlingen genom att swisha 1230588442.

Varje månad redovisas hur de insamlade medlen används i Ukraina. Läs mer om insamlingsprojektet på IBBY.se /ukraina.