Upprop – regeringen bör värna kulturrådens ställning

10-10-2022
Tolv företrädare för svenska kulturskapare, däribland Svenska Förläggareföreningen, går nu samman i ett ett upprop där man uppmanar regeringen att ta kulturrådens ställning på allvar.

Svenska ambassadörer har tidigare varnat om Kulturdepartementets planer på att dra ner på kulturrådsposter, något som vi menar skulle påverka svensk kulturexport negativt. I debattartikeln i Dagens Nyheter understryks hur betydelsefulla kulturråden är för svenska kulturskapares internationella framsteg, eftersom de har en viktig roll som kontaktskapare. Kulturen utgör en central del av landets ekonomi, vilket gör att kulturrådens arbete bör ses som en investering snarare än bekostnad. Samtliga företrädare menar att kulturrådens insatser inte ska krympas utan snarare ökas.

Företrädare som skrivit under uppropet:

Jesper Monthan, Ordförande, Svenska Förläggareföreningen

Niklas Cserhalmi, Ordförande, Sveriges Museer

Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation

Eva Hamilton, Ordförande, Film&TV-producenterna

Alex Haridi, Ordförande, Dramatikerförbundet

Paulina Holmgren, Ordförande, Svenska Fotografers Förbund

Karin Inde, Ordförande KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Elin Kamlert, Ordförande, Oberoende Filmares Förbund

Alfons Karabuda, Ordförande, SKAP

Simon Norrthon, Förbundsordförande, Scen & Film

Grethe Rottböll, Ordförande, Sveriges Författarförbund

Jesper Thorsson, Vd, Export Music Sweden

Martin Jonsson Tibblin, Ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare