Tillväxt på bokmarknaden men färre sålda volymer

23-08-2023
Den totala bokförsäljningen ökade med 1,4 procent, samtidigt som både antalet sålda tryckta böcker och antalet strömningar av digitala böcker minskade. Det visar årets andra kvartalsrapport, som redovisar både sammanlagd halvårsstatistik och försäljningsstatistik för det andra kvartalet 2023.  

Idag publicerar Svenska Förläggareföreningen tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen årets andra bokförsäljningsrapport. Den visar att försäljningen uppgick till 2,31 miljarder kronor under det första halvåret 2023 – en ökning med 1,4 procent eller 32,7 miljoner kronor jämfört med samma period under förra året.   

Figur 1A. Försäljning per försäljningskanal under det första halvåret (tkr)

Internetbokhandel/bokklubbar var fortsatt den största kanalen, även om den minskade med 47,8 miljoner kronor eller 4,6 procent. Den utgjorde 42,4 procent av marknaden, en minskning med 2,7 procentenheter. Fysisk bokhandel ökade med 17,3 miljoner kronor eller 3,8 procent. Dess marknadsandel steg till 20,2 procent, från 19,8 procent samma period i fjol. De digitala abonnemangstjänsterna ökade med 65,1 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxttakt på 9,4 procent. Deras andel av marknaden uppgick till 32,9 procent, en ökning med 2,4 procentenheter. 

- Vi ser nu hur postpandemieffekterna börjar mattas av. Fysisk bokhandel återhämtar sig inte längre i samma takt som tidigare, och motsvarande minskar inte internetbokhandel/bokklubbar längre lika kraftigt. Samtidigt verkar de digitala abonnemangstjänsternas tillväxt ha stabiliserats på knappa 10 procent, säger Mikaela Zabrodsky, vd för Förläggareföreningen.  

Den totala försäljningen av tryckta böcker minskade med 2 procent, motsvarande 30,8 miljoner kronor. Inbundna böcker minskade med 3,9 procent. Övriga tryckta format, såsom danskt band och halvklotband, minskade med 6,2 procent. Pocketförsäljningen ökade istället med 5,8 procent. Räknat i antal sålda exemplar minskade de tryckta böckerna totalt med 5,1 procent eller drygt 615 000 exemplar. 

Efter flera år av stadig tillväxt minskade antalet strömningar i abonnemangstjänsterna med 2,2 procent jämfört med samma period i fjol.  

- Även om det är positivt att marknaden växer så är det tydligt att bokbranschen påverkas av det ekonomiska läget. Sjunkande volymer av sålda tryckta böcker i kombination med att antalet strömningar för första gången går ned är såklart en oroande tendens, säger Mikaela Zabrodsky.  

Rapporten visar även att försäljningen av utländska titlar fortsatte att öka, med en tillväxttakt på 9,1 procent. Utländska böcker står nu för 17,2 procent av marknaden, att jämföra med 16 procent under första halvåret 2022.  

Figur 1D. Försäljning per genre under det första halvåret (tkr)

Deckare och spänning var den bäst säljande genren och ökade med 4,9 procent. Skönlitteratur ökade med 6 procent och Mat och dryck med 0,4 procent. Övriga genrer minskade – framförallt svensk facklitteratur som tappade 9,5 procent jämfört med i fjol.  

I rapporten publiceras också verkstopplistorna för det andra kvartalet, listor som redovisar ett verks samlade försäljning i alla format. Under de tre första månaderna av året var Atlas. Historien om Pa Salt av Lucinda Riley och Harry Whittaker det mest sålda verket. Det mest sålda facklitterära verket var När ingen lyssnar av Diamant Salihu, och det mest sålda barn- och ungdomsverket var Handbok för superhjältar. Den längsta natten av Elias Våhlund och Agnes Våhlund.