Tillträdande regering måste se över skolbiblioteken

23-09-2022
Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund och Svensk biblioteksförening går nu samman och uppmanar den tillträdande regeringen att göra läsningen till en nationell angelägenhet.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten skriver vi att alla aktörer inom litteraturområdet behöver ges bättre stöd för att kunna öka läsförmågan i landet. Vi på Förläggareföreningen vill bland annat se en satsning på fler bemannade skolbibliotek med brett utbud, samt att det ska avsättas särskild lästid i skolan. Just avsatt lästid i landets skolor för att öka barnens läsförmåga var något som Anna Nordlund nämnde i vår rapport Läsandets årsringar 2020.

Förläggareföreningen vill även att såväl skolbiblioteken som folkbiblioteken ska få bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva sina verksamheter.

– Egentligen är det inte så komplicerat, för det råder konsensus kring vad som behöver göras: varje skola ska ha ett bemannat skolbibliotek med ett brett utbud och eleverna ska få avsatt tid i skolan för läsning och samtal om litteratur. Vi vet att det som väcker läslust är starka läsupplevelser, och därför är det viktigt att alla sorters böcker finns på skolbiblioteken. Varje elev ska kunna hitta rätt bok, säger Jesper Monthán, ordförande.