Tidningen Svensk Bokhandel får nya ägare

20-04-2021
Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen, som gemensamt äger Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, säljer verksamheten till publicisterna och medieägarna Thomas Peterssohn och Christer Björkin. Genom försäljningen vill branschföreningarna ge tidningen bättre förutsättningar att utvecklas och stärkas på lång sikt.

Svensk Bokhandel är ett väletablerat och uppskattat organ för alla som arbetar inom bokförlag och bokhandel, men också andra bokbranschintresserade som bibliotek, media, organisationer och myndigheter. Redaktionen har en självständig ställning och utgivningen sker med tidningar, webb samt kataloger över bokförlagens utgivning.

- Med Thomas Peterssohn och Christer Björkin får Svensk Bokhandel erfarna och engagerade ägare och kommer därmed närmare andra medieföretag, säger Jesper Monthán, ordförande Svenska Förläggareföreningen. Precis som bokbranschen genomgår också tidningsbranschen en transformation och det blir allt nödvändigare med rätt kompetens på ägarsidan. Det är ett viktigt skäl till att vi nu bestämt oss för att sälja tidningen.

- Vi har sökt en långsiktig ägare som med engagemang vill fortsätta att driva och utveckla verksamheten, säger Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, som även varit styrelseordförande i Svensk Bokhandel det senaste året. Det finns en stor potential för Svensk Bokhandel när det gäller både den nuvarande verksamheten och andra tjänster gentemot den stora målgruppen.  Men resurser och kompetens behöver tillföras och det kommer de nya ägarna att bidra med.

Thomas Peterssohn och Christer Björkin har båda en gedigen mediebakgrund med erfarenhet av tidskriftsbranschen, digital publicering och entreprenörskap. De förvärvar Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel genom det gemensamma bolaget Radero. Peterssohn och Björkin har sedan tidigare ägarmajoriteten i Ny Teknik Group (NTG) som ger ut Ny Teknik, Teknikhistoria, Lag & Avtal och Arbetarskydd.

- Svensk Bokhandel är en viktig del av den svenska bokbranschen och vi är glada över att kunna göra den här affären. Vi tycker att bokbranschen är inne i en spännande fas och ser fram emot att utveckla Svensk Bokhandel i samarbete med aktörerna i branschen, säger Thomas Peterssohn och Christer Björkin.

De nya ägarna har kommit överens med Johan Sandholm, kommersiell chef i Svensk Bokhandel, att i samband med affären tillträda som verkställande direktör i bolaget.

I samband med transaktionen inrättas även ett advisory board, som skall bidra till Svensk Bokhandels långsiktiga utveckling och säkerställa att tidningen fortsätter att vara relevant för bokbranschen. Inledningsvis ingår Jesper Monthán, Eva Gedin och Maria Hamrefors i advisory board, men avsikten är att knyta fler personer till gruppen.