Studio Förläggare – ny samtalsserie på SN7

15-09-2022
Förläggareföreningen lanserar den medlemsexklusiva samtalsserien Studio Förläggare — ett nytt forum för diskussion om branschaktuella frågor.

En gång per månad bjuder vi in intressanta gäster för inspirerande samtal och spännande föreläsningar på den nyöppnade kulturscenen SN7 i Stockholm. Förläggareföreningens VD Mikaela Zabrodsky modererar samtalen.

– Vi är otroligt peppade på att hitta nya former av träffpunkter för nätverkande och samtal mellan våra medlemmar! Studio Förläggare blir just en sådan plattform, säger Mikaela Zabrodsky.

Premiären för Studio Förläggare är den 29 september och går under temat ”Sociala medier - plikt eller värde? ”

Olle Lidbom, (Norstedts förlagsgrupp), Adam Svensson (Mondial), samt Karin Porshage (Sekwa) deltar i ett panelsamtal om de sociala kanalernas betydelse för förlagens marknadsföring. Hur når man olika målgrupper via sociala medier? Hur bör det se ut? Och framför allt: Till vilken nytta?

Studio Förläggare i oktober kommer att handla om internetbokhandeln och hur köparnas beteenden ser ut efter pandemin, samt marknadens utveckling framöver. I november kommer förläggarna till de augustnominerade fackböckerna samtala om hur man känner igen ett riktigt bra fackboksmanus.