Skilda världar. Kvalitetslitteraturens villkor i Sverige idag

14-11-2022
Idag presenterar Förläggareföreningen en ny rapport om kvalitetslitteraturens förutsättningar. Vilka förlag ger ut de smalare, litterära titlarna? Hur stor är synligheten i media? Och hur ser tillgången på kvalitetslitteratur ut i de digitala kanalerna? I rapporten Skilda världar undersöker litteratursociologerna Ann Steiner, Jerry Määttä och Karl Berglund tre aspekter av kvalitetslitteraturens villkor idag.

Rapporten visar att det är många förlag som ger ut kvalificerad litteratur idag, men att majoriteten av titlarna ges ut av ett relativt litet antal förlag: under 2021 publicerades 75 procent av titlarna i underlaget av 18 förlag. Det är framförallt de små förlagen och de stora förlagshusen som har sådan utgivning, och villkoren för verksamheterna skiljer sig mycket åt. De små förlagen framhåller litteraturstödet som avgörande för sin verksamhet.

Kvalitetslitteraturen har en självklar plats i både dagspress och public service, men mycket tyder på att utrymmet för kritiken minskar. Överlappningen i vad som recenseras är stor: fyra förlagsgrupper stod för mer än hälften av alla titlar som recenserades och drygt två tredjedelar av alla recensioner under 2021. Romaner dominerar i bevakningen, följt av lyrik och självbiografiska texter. Översatt litteratur uppmärksammas i hög grad.

Kvalitetslitteraturen är klart mindre digital än bokmarknaden sedd som helhet, och står fortfarande stadigt i den tryckta bokkulturen. Det som ges ut i ljudboksformat är i regel prosa med ett förväntat bredare genomslag, medan samtida poesi ges ut i ljudboksformat i mycket liten omfattning. Kvalitetslitteratur varken syns eller konsumeras i någon högre grad i strömningstjänsterna, vilket gör att det sällan är ekonomiskt lönsamt att ge ut smalare titlar som ljudbok.

– Om Sverige ska kunna ha en mångsidig bokutgivning måste det finnas förutsättningar för all litteratur, inte enbart den kommersiellt framgångsrika. Där ser vi ett höjt litteraturstöd som en mycket viktig faktor, säger Mikaela Zabrodsky.

 

Rapportförfattarna

Ann Steiner (Uppsala Universitet) skriver om vilka förlag som ger ut kvalitetslitteratur, och hur de upplever möjligheterna att bedriva sin verksamhet.

Jerry Määttä (Stockholms Universitet) kartlägger kvalitetslitteraturens synlighet i media, både dagspress och public service.

Karl Berglund (Uppsala universitet) studerar i vilken grad kvalitetslitteraturen är tillgänglig i digitala format och hur det skiljer sig åt mellan olika förlag.