Rundabordssamtal med kulturministern och skolministern

5-04-2023
Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm bjöd in till samtalet.
Föreningen har deltagit i ett rundabordssamtal vid kulturdepartementet om litteratur och läsning, tillsammans med nio andra centrala aktörer inom området. Under samtalet lyftes litteraturens och läsfrämjandets utmaningar. Vi vill se att mer resurser tilldelas arbetet med läsning i skolan, och undrar vad som egentligen krävs för att politiken ska agera.

Den 29 mars deltog Svenska Förläggareföreningen via VD Mikaela Zabrodsky och ordförande Jesper Monthán vid ett rundabordssamtal om litteratur och läsning på kulturdepartementet. Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm bjöd in till samtal mot bakgrund av bland annat barns och ungas minskande läsförmåga. Nio andra centrala aktörer inom området för litteratur och läsning var på plats. På agendan stod frågor om litteraturens och läsfrämjandets utmaningar, samt vilka insatser som kan behövas för att vända den negativa trenden.

En bred och kvalitativ utgivning utgör grunden i det läsfrämjande arbetet. Föreningen underströk därför bland annat hur viktigt det är att de svenska bokförlagen ges goda förutsättningar att bedriva sina verksamheter. Föreningen lyfte även skolans avgörande roll för att säkra framtidens läsare.

– För att den negativa trenden ska kunna vändas behöver vi se mer satsningar på litteratur och läsning i skolan och förskolan. Allt börjar där. Vi vill se ytterligare resurser till utbildning av pedagoger, lärare och bibliotekarier. Det finns redan en enighet kring att det måste satsas mer på skolbiblioteken, så vi undrar vad som egentligen krävs för att politiken ska agera, säger Mikaela Zabrodsky.

Föreningen lyfte även de resurser som idag läggs av förlagen på att skapa läslust för barn och unga, exempelvis den framgångsrika lästävlingen Den stora läsutmaningen.

– Förlagen bidrar gärna till det läsfrämjande arbetet, men det räcker inte med enbart projektbaserade insatser. Det offentliga måste bära det övergripande ansvaret, säger Mikaela Zabrodsky.