Richard Herold ny ordförande för Förläggareföreningen

7-05-2024
Richard Herold blir ny ordförande för Förläggareföreningen. Det beslutades på föreningens årsmöte under tisdagseftermiddagen.

Richard Herold har 25 års erfarenhet av bokbranschen, och började sin bana på Göthes bokhandel i Stockholm 1995. Efter att ha startat förlaget Pocky med Susanne Johansson 1999, jobbade han på Bokförlaget Atlas mellan 2002-2010. Han anställdes på Natur & Kultur 2010, där han numera arbetar som publicistiskt ansvarig och förläggare för skönlitteratur och sakprosa.

Richard Herold har suttit i Förläggareföreningens styrelse sedan 2017. Han efterträder Jesper Monthán som kliver ned från ordförandeposten, men sitter kvar i styrelsen.

– Vi ser nu ett förnyat intresse kring bokens och läsningens betydelse, inte minst från politiskt håll – både från vänster och höger. Nu är en bra tid för oss att bidra till att forma en bred satsning på litteratur och läsande för det kommande decenniet, säger Richard Herold.

Melina Nordstrand vice ordförande för Förläggareföreningen

Vid styrelsens konstituerande möte valdes Melina Nordstrand till vice ordförande. Melina arbetar som försäljningschef på Bokförlaget Opal, och har suttit i föreningens styrelse sedan 2023.

Rollen som vice ordförande i styrelsen är nyinstiftad med syftet att avlasta ordförandens arbetsbörda, och därigenom verka för att möjliggöra för mindre förlags representant att anta uppdraget som ordförande eller vice ordförande i Förläggareföreningen.

– Jag ser fram emot att i ännu högre grad sätta mig in i föreningens frågor och att få ytterligare möjlighet att påverka i de frågor som är viktiga för mindre och oberoende förlag. Min utgångspunkt är att bidra med kunskap kring barn- och ungdomsbokutgivningen samt mindre förlags perspektiv, säger Melina Nordstrand.

I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad från föregående år.

I styrelsen för Svenska Förläggareföreningen sitter:

Richard Herold, ordförande (Natur & Kultur)
Melina Nordstrand, vice ordförande (Bokförlaget Opal)
Johannes Holmqvist (Bokförlaget Tranan)
Olle Lidbom (Norstedts förlagsgrupp)
Tobias Nielsén (Volante)
Jesper Monthán (Bonnierförlagen)
Åsa Selling (Selling & Romanus)
Martina Stenström (Fri Tanke)