Regeringen satsar på skolbibliotek och läsning i nya höstbudgeten

15-09-2023
Idag, fredag den 15 september, presenterar regeringen en budgetsatsning där nästan två miljarder ska avsättas till läsning i skolan under de kommande tre åren. En stor del av satsningen tillägnas skolbiblioteken. Regeringen vill även att förskolor och skolor ska få möjlighet att köpa in fler böcker.

Satsningen presenterades under en pressträff med skolminister Lotta Edholm och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson under fredagsmorgonen. Som grund för de nya satsningarna nämndes bland annat PIRLS-mätningen från i maj, där det stod klart att svenska elevers resultat i läsförståelse sjunker.

– Det här är ett mycket välkommet besked! Tillsammans med många andra aktörer har vi jobbat för detta i flera år. Att kunna läsa och skriva är fundamentalt för att vara en del av ett demokratiskt samhälle. Med ett bemannat skolbibliotek som har ett stort utbud av böcker får eleverna goda förutsättningar att bli starka läsare, säger Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen.

I den nya budgeten avsätts 218 miljoner kronor åt skolbibliotekssatsningar år 2025 och därefter 433 miljoner kronor årligen. En stor del av budgeten kommer även att öronmärkas för inköp av nya skön- och facklitterära böcker, samt kompetensutveckling av lärare och skolbibliotekarier.

– Vi ser fram emot att fortsätta följa frågan och förväntar oss att satsningen leder till skarp lagstiftning, säger Mikaela Zabrodsky.