Ny studie visar på stora skillnader i läsförståelse bland elever 

16-05-2023
Svenska elevers resultat i läsförståelse sjunker. Det visar den internationella kunskapsmätningen PIRLS som Skolverket ansvarar för. Över 5000 fjärdeklassare från 146 skolor i landet deltog i mätningen under våren 2021. Undersökningen visar att socioekonomiska förutsättningar spelar in allt mer i elevernas resultat.

Tioåringarnas läsförmåga försämras allt mer, visar den nya PIRLS-mätningen. Elever som går i skolor med hög andel elever från resursstarka hem presterar bättre i mätningen, samtidigt som elever från skolor med socioekonomiska utmaningar uppvisat sämre resultat än tidigare. De lägst presterande eleverna har försämrat sina resultat sedan den senaste mätningen som gjordes år 2016.

Förläggareföreningen har länge uppmärksammat den sjunkande läsförståelsen hos barn och unga, och vi vill se att läsningen görs till en nationell angelägenhet med satsningar på bland annat bemannade skolbibliotek. Ett flertal studier har visat att skolbibliotek med skolbibliotekarier har en positiv påverkan på elevernas läsfärdighet, något som även lyfts i utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning från 2021.

– Det är mycket oroande att läsförståelsen sjunker bland svenska elever, och särskilt att läsningen mer och mer blivit en klassfråga. God läsförmåga är centralt för demokratiskt deltagande, därför är det hög tid att politiken tar ansvar för läsningen. Ett avgörande steg i rätt riktning vore att se till att alla elever får tillgång till ett bemannat skolbibliotek med ett brett utbud av böcker. Skolbiblioteken är en viktig del av skolans kompensatoriska uppdrag, som vi vet kan göra skillnad på riktigt, säger Mikaela Zabrodsky, VD på föreningen.