Ny rapport om bokförsäljningen under Coronapandemin

21-08-2020
Den pågående Coronapandemin har orsakat en historiskt stor nedgång för fysisk bokhandel – samtidigt som nästan hela försäljningstappet kompenseras av ökande försäljning i internetbokhandeln.

Den pågående Coronapandemin har medfört en förflyttning från försäljning i butiksmiljö till internetbokhandel. Försäljning i fysisk bokhandel har minskat med 28 procent under vecka 11-32 2020 jämfört med samma period föregående år. Denna nedgång för fysisk bokhandel saknar motstycke historiskt. I kronor motsvarar nedgången för fysisk bokhandel hittills cirka 115 miljoner kronor. Dagligvaruhandeln har minskat sin försäljning av böcker med cirka 7 miljoner kronor.

Internetbokhandeln har i gengäld ökat försäljningen av böcker med 111 miljoner kronor. Den totala försäljningen har minskat med cirka 10 miljoner kronor.

Räknat i volym är nedgången under den pågående Coronapandemin ännu större. Fysisk bokhandel har sålt cirka 1,2 miljoner färre böcker under perioden vecka 11-32 2020 jämfört med samma period året innan. Denna nedgång motsvarar 31,6 procent. Internetbokhandelns ökning i volym är densamma som i kronor. Dagligvaruhandeln har minskat något mer i volym än i kronor.

Sammantaget har cirka 0,5 miljoner färre böcker sålts under vecka 11-32 2020 jämfört med samma period året innan.

LADDA NED RAPPORTEN HÄR