Ny preliminär rapport över den europeiska marknaden

22-06-2023
Idag publicerar Federation of European Publishers sin preliminära presentation över läget på den europeiska bokmarknaden 2022-2023. I rapporten presenteras siffror över försäljningen år 2022. Den redogör även för förändringar i omsättningen jämfört med föregående år, och ger en inblick i trenderna på olika marknader under de första månaderna av 2023.

I FEP:s nyligen släppta presentation över det europeiska bokmarknadsläget framgår att förlagens nettoomsättning har ökat med 6,5% mellan 2004 och 2022. Detta trots viss påverkan från både finanskris och pandemi.

Det uppskattade totala marknadsvärdet för böcker ligger på 37-38 miljarder euro, och antalet första upplagor i tryck nådde sin högsta nivå på cirka 610 000 år 2017. Under 2021 såldes totalt över 2 miljarder tryckta exemplar.

När det gäller försäljningsformat hade tryckta böcker en dominerande ställning år 2021 med 84,8 procent av omsättningen, medan digitala format stod för 12,6 procent och ljudböcker för 2,5 procent. E-boksförsäljningen och ljudboksförsäljningen visar varierande trender i olika länder under de senaste två åren. Till exempel minskade e-boksförsäljningen i Danmark, Finland, Frankrike och Italien under 2022, medan den ökade i Norge.  Ljudboksförsäljningen har ökat som mest i Finland, Italien, Norge, Sverige och Storbritannien. Finland uppvisar stor tillväxt inom både e-boksförsäljning och ljudboksförsäljning under 2022.

Läs mer och ta de av hela rapporten på FEP:s hemsida.