Ny halvårsrapport visar fortsatt stark bokförsäljning

18-08-2022

Bokmarknaden är fortsatt stark trots viss tillbakagång från rekordåret 2021. Trenden från första kvartalet med stark tillväxt för fysisk bokhandel och minskning i internetkanalen håller i sig.

Årets andra rapport över bokförsäljningen, som Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen publicerar idag, visar att försäljningen uppgick till totalt 2,28 miljarder kronor under första halvåret. Det var en minskning med 1,8 procent från samma period förra året.

Den största tillväxten stod fysisk bokhandel för, som ökade med 58,4 miljoner kronor eller 14,9 procent. Internetbokhandel/bokklubbar, den största försäljningskanalen, minskade med 146,6 miljoner kronor eller 12,5 procent. De digitala abonnemangstjänsterna fortsatte att öka med en tillväxt på 52,6 miljoner kronor. Tillväxttakten var dock för första gången under tio procent, 8,2 procent.

- Nu har vi två kvartal med mycket stark tillväxt för fysisk bokhandel, säger Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen. Det är verkligen ett styrkebesked och visar att kunderna strömmar tillbaka till bokhandeln efter pandemin.

Försäljningen av tryckta böcker gick ned något under det första halvåret och minskade med drygt 90 miljoner kronor eller 5,3 procent. Inbundna böcker sjönk med 5,9 procent och kategorin Övriga tryckta format, som innefattar bland annat danskt band och kartonnage, minskade med 10,8 procent. Minskningen gällde dock inte försäljningen av pocketböcker, som drabbades hårt av pandemin och som nu återhämtade sig något med en ökning på 2,2 procent.

- Vi ser en fortsatt stabil bokförsäljning, vilket är mycket glädjande. Det är naturligt med en viss tillbakagång till köpbeteenden från innan pandemin, som att pocketboken går bättre medan inbundet tappar, och att internetbokhandeln minskar till förmån för fysisk bokhandel. Men det blir också tydligt att förra årets rekordsiffror inte bara var en konsekvens av pandemin. Den svenska bokbranschen är stark, säger Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen.

De digitala formaten ökade med 7,4 procent, och liksom tidigare står ljudböcker för merparten av den försäljningen. Det kan dock noteras att e-böckernas andel av den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procentenheter till 5,1 procent.

Rapporten redovisar både sammanlagd halvårsstatistik och försäljningsstatistik för det andra kvartalet. Kvartalet följde samma mönster som halvåret i stort. Den totala försäljningen minskade under andra kvartalet med 0,6 procent, jämfört med samma period i fjol.

I rapporten publiceras också verkstopplistorna för det andra kvartalet, listor som jämför ett verks samlade försäljning i alla format. Sveriges mest sålda titel under det andra kvartalet 2022 var Kult av Camilla Läckberg och Henrik Fexeus, följt av Själsfränden av Sofie Sarenbrant och Natriumklorid av Jussi Adler-Olsen.