Nu släpps klimatvägledningar för bokbranschen

16-05-2024
Bokbranschens klimatinitiativ lanserar idag vägledningar till företag i bokbranschen med handfasta tips för att minska klimatpåverkan.  

2022 gjorde Bokbranschens klimatinitiativ en kartläggning av den svenska bokbranschens klimatavtryck. Sedan dess har Bokbranschens klimatinitiativ arbetat med att sätta gemensamma mål för hur branschens utsläpp ska minska.

Idag lanseras tre vägledningar som riktar sig till förlag, bokhandel, e-handel respektive strömningstjänster och presenterar konkreta råd för att minska klimatpåverkan i sin verksamhet.

Vägledningarna har tagit fram av tre arbetsgrupper med experter från förlag, bokhandlare och strömningstjänster, och innehåller bland annat råd om hur man väljer hållbart papper vid bokproduktion, vad man bör ta hänsyn till när man anlitar ett tryckeri eller en transportör samt vad man bör tänka på för att göra strömning energieffektiv. Vägledningarna har kvalitetsgranskats av klimatkonsulter på South Pole.

– Vi är stolta över att delta i Bokbranschens klimatinitiativ, säger Mikaela Zabrodsky, vd för Svenska Förläggareföreningen. Den vägledning för förlag som har tagit fram är både konkret och inspirerande, och kan hjälpa såväl mindre som större förlag att göra val kring sin klimatpåverkan.

Under ett öppet webbinarium den 23 maj kommer vägledningen för förlag att presenteras närmare.

Om Bokbranschens klimatinitiativ

Bokbranschens klimatinitiativ startade 2021 och finns för att stödja den svenska bokbranschen i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Initiativet samarbetar över hela kedjan – förlag, bokhandel, e-handel och strömningstjänster – för att samverka, dela kunskap och lära av varandra.

Bokbranschens klimatinitiativ jobbar för att halvera branschens klimatpåverkan till år 2030 och ämnar uppnå nettonollutsläpp till år 2045.

Bakom initiativet står Svenska Förläggareföreningen, Svenska Bokhandlareföreningen, Adlibris, Bokusgruppen, Bonnierförlagen, BookBeat, Natur & Kultur, Norstedts Förlagsgrupp, Nextory, Storytel och Studentlitteratur.