Nu lanserar vi nya kvartals- och årstopplistor

22-08-2023
Vilka titlar har gått varma i strömningstjänsterna under det senaste kvartalet? Nu kan du ta del av våra nya kvartals- och årsvisa topplistor, där även strömmade ljud- och e-böcker redovisas.

Föreningen har sedan 2015 publicerat vecko-, månads- och årsvisa bokförsäljningstopplistor. Topplistorna visar de titlar som sålts i flest antal tryckta exemplar.

Nytt för i år är att vi även kommer att publicera antalsbaserade topplistor per kvartal. Till skillnad från vecko- och månadslistorna kommer kvartals- och årslistorna dessutom redovisa de mest strömmade ljud- och e-böckerna. De nya kvartals- och årstopplistorna kommer att släppas omkring 15 dagar efter avslutat kvartal, till följd av datans karenstid.

Utöver de antalsbaserade topplistorna publicerar vi även verkstopplistor kvartalsvis. Dessa redogör för de bäst säljande verken baserat på försäljningsvärde i stället för antal. I verkstopplistorna läggs all försäljning av ett verk, i dess olika tryckta och digitala format, ihop. För varje verk redovisas också de olika försäljningskanalernas andel av försäljningsvärdet.

Alla våra topplistor, inklusive den nya kvartalslistan, finns att ladda ned här.