Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte

29-09-2023
Fotograf: Natalie Greppi
Onsdagen den 27 september anordnade Bokmässan för andra gången ett nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte. Politiker, forskare och bokbranschaktörer från hela Norden var inbjudna. Förläggareföreningens Mikaela Zabrodsky deltog i ett panelsamtal om branschens läge och förutsättningar. 

Vad innebär sjunkande upplagor och minskande marknadsandelar för den fysiska bokens framtid? Vad händer med de inhemska marknaderna när försäljningen av utländsk litteratur ökar? Och hur kommer AI att påverka bokbranschen? Tillsammans med Grethe Rottböll, Författarförbundet, och Maria Hamrefors, Bokhandlareföreningen, deltog föreningens VD Mikaela Zabrodsky i en panel för att kommentera några av de frågor som de nordiska länderna just nu står inför.

Under samtalet berördes även den nya norska boklagen. Vi är övertygade om att den svenska modellen med en fri bokmarknad är det bästa sättet för att säkerställa en livaktig bokbransch med mångfald i utgivningen. Riktade stöd, som till exempel litteraturstödet, är mycket betydelsefullt för många förlag, och det finns andra liknande insatser som skulle kunna införas för att stötta bokbranschen. Det är dock mycket viktigt att inte införa omfattande regleringar som griper in i marknaden utan att vara säker på vilka effekter det får.

Under dagen diskuterades också bland annat de nordiska språkens ställning, framtidens läsare och bokens digitalisering. Hela programmet sändes live och går att se i efterhand på Bokmässans hemsida.