Nedgång för tryckta böcker under 2022

1-03-2023
Antal sålda tryckta böcker per format (i miljoner exemplar)
Bokförsäljningsstatstiken 2022: Tendenser
Förra året såldes färre tryckta böcker än under 2021. Under pandemin ökade försäljningen av de tryckta formaten, för att sedan sjunka. Totalt minskade tryckta format med 5,9 procent eller 223 miljoner kronor.

2022 utgjorde försäljningen av tryckta böcker 68 procent av marknaden – en minskning från 2019 då samma siffra låg på 76 procent. Totalt uppgick försäljningen av tryckta format till 3,3 miljarder kronor. Inbundet stod för 1,4 miljarder kronor, pocket för 3,8 miljoner kronor och övriga tryckta format för 1 miljard kronor. Därtill såldes det tryckta utländska böcker för 5 miljoner kronor.

Internetbokhandeln stod för 63,6 procent av försäljningen i fysiskt format, fysisk bokhandel för 30,6 procent och dagligvaruhandeln för 5,8 procent. Internetbokhandeln minskade kraftigt med 10,3 procent, motsvarande 260 miljoner kronor. Dagligvaruhandeln, den minsta försäljningskanalen, minskade med 8,6 procent eller 46 miljoner kronor. Fysisk bokhandel ökade med 5,5 procent eller 57 miljoner kronor, vilket inte täcker upp för försäljningstappet.

– E-handeln har generellt gått ned efter pandemin, så där följer bokbranschen bara ett större mönster. Men den tryckta boken är viktig för marknaden, så fortsätter den vikande trenden är det något att hålla ögonen på, säger föreningens vd Mikaela Zabrodsky.

Totalt såldes det 24 miljoner tryckta böcker under 2022, vilket var en minskning med 2 miljoner exemplar eller 7,8 procent från året innan. De inbundna böckerna var det största tryckta formatet med 9,2 miljoner exemplar, men också det format som sjönk mest. Antalet sålda inbundna böcker minskade med 10,8 procent. Totalt såldes pocketformatet i 5,5 miljoner exemplar, en minskning på 3,2 procent från 2021. Det såldes 6,5 miljoner böcker i övriga tryckta format, vilket var en nedgång på 10,7 procent.

Sett till genre så har tryckta fackböcker, skönlitteratur och barn- och ungdomsböcker alla sålt sämre än föregående år. Antalet sålda fackböcker har gått ned med 16,1 procent, skönlitteraturen 11,3 procent och barnböckerna 8,4 procent.

 

Branschröster

– Det är intressant att se utvecklingen för det totala antalet böcker, fysiskt och digitalt som har sålts sedan 2018. Då såldes det cirka 49,4 miljoner böcker i Sverige. Motsvarande siffra för 2022 var cirka 70,5 miljoner. Det är förstås den stora ljudboksboomen som syns där och den får mig att känna tillförsikt över att det även framgent finns ett väldigt stort intresse för berättelser och litteratur, om än i olika former. Försäljningen av fysiska böcker kommer troligen fortsatt att sjunka, och där bör vi förstås vara vaksamma.

- Mattias Fyrenius, VD på Bonnierförlagen

 

– Det är inte fackboken jag oroar mig för. Snarare är det den traditionella romanen som vi behöver diskutera. Den är så svårsåld i dag. Jag menar inte skräck, deckare och feelgood – de går som tåget, både i papper och strömmat. Nej, jag tänker på klassiska romaner. I dag är den där poesin var för några år sedan – och säljer några hundra exemplar.

                                                                                                                    - Pelle Andersson, VD på Ordfront förlag

 

– Vi tror fortsatt på pappersboken. Visst gör vi också ljud- och e-böcker, men bara när det verkligen passar. Vi låter kort och gott litteraturen avgöra format. En bok som Andreas Cervenkas Girig-Sverige: så blev folkhemmet ett paradis för de superrika fungerade inte bara bra i tryckt format, utan också i de digitala abonnemangen. En annan av våra storsäljare, Stefan Ekengrens Potatis, skulle däremot troligen inte alls passa som ljudbok. Titlarna får styra formatet, inte tvärtom.

                                                                                                                    - Per Almgren, VD på Natur & Kultur

 

– Att det tryckta formatet sjunkit 2022 ska man se mot bakgrund av boosten fysiska böcker fick under pandemiåren. Nu ligger vi på 2019 års nivå vilket egentligen kan tolkas som en överraskande god stabilitet nu när allt fler vant sig vid att lyssna på böcker. Och väljer man att läsa mer spänning och underhållning än tidigare så kan man egentligen inte moralisera över det heller. Däremot tror jag att den fysiska bokhandeln har bra möjligheter att lyfta fram genrebredden. Men så länge folk läser "pappersböcker" också - vilket de ju i hög grad gör - ska vi vara nöjda. Det som oroar mest just nu är de lite äldre barnens läsning. Vi måste hitta de bästa sätten att locka dem till böckerna!

                                                                                                                    - Eva Gedin, VD på Norstedts Förlagsgrupp

 

– Fri tanke ger med få undantag ut facklitteratur och den lämpar sig mycket bättre i text än i ljud. Det handlar om böcker med komplexa resonemang, mycket referenser och inte sällan illustrationer. Det är svårt att ta till sig en sådan text som ljudbok. Vi märker också att det finns ett stort intresse för facklitteratur. Vår bäst säljande titel i år har varit Martin Kraghs Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin, som vi hittills inte ens gett ut i ljud. Den var ändå den näst bäst säljande fackboken i Sverige 2022.

                                                                                                                    - Martina Stenström, VD på Fri Tanke

 

Ta del av hela rapporten över bokförsäljningsstatistiken 2022 här.