MTM håller webbinarium om den nya tillgänglighetslagen

30-08-2023
Myndigheten för tillgängliga medier bjuder nu in till ett webbinarium om den nya tillgänglighetslagen som träder i kraft 2025. Webbinariet hålls den 7 september, och riktar sig till alla som arbetar i bokbranschen, framförallt de som producerar e-böcker. Tillsammans med MTM:s experter deltar föreningens VD Mikaela Zabrodsky i panelen för att svara på frågor.

I maj röstade Riksdagen igenom en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, som bland annat omfattar e-böcker. Det innebär att filerna behöver ges ut i ett tillgängligsanpassat format (Epub 3) och leva upp till vissa standarder, till exempel vad gäller texttolkning av bilder. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 28 juni 2025. Om lagen kan tillämpas för e-böcker redan då är dock oklart, eftersom lagstiftaren anser att anpassningar måste göras i grundlagen. Det är en lagteknisk fråga som behöver lösas, och innan dess råder viss osäkerhet kring vilka åtgärder förlagen kan eller bör vidta. På MTM:s hemsida kan du läsa mer om de nya direktiven och hur de kan komma att påverka bokbranschen.

Mikaela Zabrodsky deltog som expert i den statliga utredning som tog hand om frågan och föreningen har även besvarat en remiss.

Nu bjuder Myndigheten för tillgängliga medier in till ett webbinarium om hur lagen kommer att påverka bokbranschen. Evenemanget riktar sig till dig som arbetar i bokbranschen i allmänhet, och med produktion och distribution av e-böcker i synnerhet. Mikaela Zabrodsky och MTM:s experter kommer att delta i webbinariet för att svara på frågor.

Datum: torsdagen den 7 september
Tid: 10:00-11:30

Anmäl dig för att få en länk till webbinariet.