Möt oss på Rinkeby Bokfestival

22-05-2023

Lördag den 27 maj är vi på plats på Rinkeby Bokfestival! Festivalen pågår 26 till 27 maj på Rinkeby Bibliotek och bjuder på ett rikt program som vänder sig till både barn och vuxna. Programmet är fyllt av intressanta författarsamtal, debatter och textuppläsningar. Svenska Förläggareföreningen kommer att ha ett eget bord på festivalen under lördagens barn- och ungdomsprogram klockan 10-16. Med vår medverkan vill vi underlätta för unga vuxna att hitta till en framtid inom förlagsbranschen.

Vi kommer även att lyfta och informera om Lilla Augustpriset under festivalen. Prisets syfte är att uppmuntra till läsning och skrivande och det är mycket viktigt för oss att det når ut till alla unga. Genom att medverka på festivalen och rikta uppmärksamheten på priset hoppas vi kunna nå ut till en ännu bredare ung publik.

Bokfestivalen är ett samarbete mellan Rinkeby Folkets hus och Rinkeby Bibliotek.