Madeleine Gustafsson årets Hederspristagare

22-11-2023
Madeleine Gustafsson
Fotograf: Andreas Sundbom
Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2023 tilldelas Madeleine Gustafsson. Hon får priset för att hon med stilistisk exakthet öppnat nya dörrar till läsandet, både som kritiker och som översättare.

Madeleine Gustafsson är en av Sveriges främsta litteraturkritiker, och har bland annat skrivit för Upsala Nya Tidning och Dagens Nyheter. Hon inledde sin kritikerbana på 1960-talet.

– Det som lockade mig med kritiken var den underbara möjligheten att svara – för skrivandet är alltid ett svar – på en redan från början genomtänkt nivå, säger Madeleine Gustafsson. Boken jag ska skriva om har ju författaren redan ägnat lång tid och mycket eftertanke åt. Och att få göra det skriftligt, att alltså även jag får tid och möjlighet till eftertanke – och till kringläsning...

Parallellt med kritiken har Madeleine Gustafsson varit verksam som översättare från tyska, franska och italienska.

– Kanske kan man säga att också översättandet är en form av kritik, men av ett annat slag. Inte av tankar och innehåll utan på själva språkets nivå: dess rytm, dess inre konsekvens. Lite som i den "textanalys" som (i alla fall förr) tillämpades i franska skolor: ord för ord, mening för mening, var för sig och hur delarna samspelar med helheten, säger Madeleine Gustafsson.

Under de sex decennier som gått sedan kritikerdebuten har Madeleine Gustafsson skrivit om otaliga författarskap. Några av texterna finns samlade i de tre urvalsvolymerna Med andras ögon, Berättelsens röst och Påminnelser.

– Att välja ett särskilt viktigt verk för mig som kritiker är omöjligt, det är alltid det jag just skriver om, en ständigt pågående lärprocess. Men bland översättningarna måste jag nog ändå nämna Marguerite Duras Älskaren, därför att det var första gången jag översatte från franska, ett språk som jag dittills hade hållit skilt från svenskan. Franska hade varit mitt skol- och skrivspråk långt upp i tonåren. Tyska hade jag redan länge översatt från, men det var ändå ett främmande språk, där texten blev mig mer begriplig på svenska. Med franskan var det annorlunda, texten kändes redan slutgiltig som den var. På det viset var Duras ett slags genombrott (Nå, det är längesen nu.), säger Madeleine Gustafsson.

Madeleine Gustafsson mottager Hederspriset på Augustgalan i Konserthuset i Stockholm på måndag den 27 november.

– Det är en ära att få ge Hederspriset till Madeleine Gustafsson. Hennes ständigt noggranna läsning är ett föredöme för alla som tar litteraturen på allvar, säger Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen.

Motivering
Madeleine Gustafsson har som en av de senaste decenniernas mest inflytelserika litteraturkritiker öppnat nya dörrar till läsandet. Hennes kritikergärning vittnar om en lyhördhet för textens tilltal och språkets minsta skiftningar och framför allt en nödvändig ödmjukhet inför det litterära verket. Med sin nyfikenhet, sitt allvar och sin munterhet är hon en förebild för senare generationers kritiker. Hon har också som översättare medverkat till att viktiga författarskap som Marguerite Duras, Patrick Modiano, Herta Müller och Marcel Proust nått en svensk publik. Med en kombination av lätthet, bildning och stilistisk exakthet bildar hennes kritiker- och översättarvärv skola i konsten att komma det litterära verket riktigt nära.