Litteraturexporten stabil under pandemins andra år

28-02-2022

Den svenska litteraturexporten är fortsatt stabil, trots inställda fysiska möten under två års tid. Antalet kontrakt har gått upp med hela 17,4 procent, men intäkterna har bara ökat med 1,2 procent, eller 4 miljoner kronor.

Skönlitteraturen är störst både till antal kontrakt och när det gäller intäkter. Antalet kontrakt för barn- och ungdomsböcker är ungefär lika många som för skönlitteraturen, men intäkten är endast en tredjedel så stor. Det här beror främst på att barnböckers f-pris är lägre och därav också ersättningen, både förskott och royalty. En framgångsrik barnbok genererar inte så höga förskott som litteratur för vuxna, däremot tenderar den inbringa pengar under en mycket lång tidsperiod, som kan sträcka sig under decennier. Fackboksexporten är fortsatt relativt liten.

 

 

LADDA NED EXPORTSTATISTIKEN