Litteraturexporten 2022: Färre kontrakt men ökade intäkter

20-04-2023
Exportstatistiken över 2022 som föreningen publicerar i samarbete med agenturerna visar på färre kontrakt men ökade intäkter. Antalet kontrakt sjönk med 25,3 procent, till 2 241 stycken. Det är den lägsta nivån under de fem år som statistiken täcker. De totala intäkterna ökade med 17,7 procent, eller 50 miljoner kronor, till drygt 365 miljoner kronor. Det är den hittills högsta uppmätta nivån.

Antal kontrakt under 2022

Statistiken redovisar litteraturexporten fördelad på kategorierna skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur. Skönlitteraturen är störst till både antal kontrakt och intäkter. Antalet kontrakt för barn- och ungdomsböcker är ungefär lika många som för skönlitteraturen, men intäkten är endast en tredjedel så stor. Fackboksexporten är relativt liten, både vad gäller antalet kontrakt och intäkter.

– Exportstatistiken visar att litteratur är en viktig del av de kreativa näringarna, i Sverige och utomlands. Att svensk litteratur hittar ut i världen är betydelsefullt både för den enskilda författaren och för svensk kultur i stort. Färre antal kontrakt betyder att den spridningen minskar. För att ge svensk litteratur goda förutsättningar krävs en samverkan mellan kulturpolitiken, utrikespolitiken och näringspolitiken, säger VD Mikaela Zabrodsky.

Exportstatistiken samlas in med hjälp av agenturerna, i år för femte året i rad. Den omfattar uppskattningsvis 95 procent av all export av svenska utgivningsrätter till utlandet.
Med litteraturexport avses antal skrivna kontrakt och värdet av dem, det vill säga de intäkter kontrakten inbringar till Sverige. 19 agenturer har besvarat enkäten.