Kvartalsrapport: fortsatt höga försäljningsnivåer

29-04-2022
Fysisk bokhandel växte kraftigt under det första kvartalet 2022, samtidigt som internetbokhandel/bokklubbar minskade.

Totalt backade bokförsäljningen från 2021 års rekordnivå, men låg fortfarande över samma period 2020. Det visar årets första Bokförsäljningsstatistik.

Under det första kvartalet 2022 uppgick den totala bokförsäljningen till 1,24 miljarder kronor, en minskning på 2,8 procent från samma period året innan. Sett till det första kvartalet de senaste fem åren var det dock fortfarande en hög nivå.

- Vi har ett unikt kvartal bakom oss, med stora samhällsförändringar. Trots detta ser vi en stark bokförsäljning. Det är mycket positivt, säger Mikaela Zabrodsky, vd Svenska Förläggareföreningen. I rapporten jämförs försäljningen med rekordsiffrorna från förra året, men nu har pandemirestriktionerna lyfts och konkurrensen om människors tid ökat. Dessutom innebär det oroliga världsläget med kriget i Ukraina en stor osäkerhet för alla.

Under pandemin uppnådde bokförsäljningen rekordnivåer, drivet av digital distribution och konsumtion. När det första kvartalet 2022 summeras fanns tillväxten dels i fysisk bokhandel, som ökade med 26,7 miljoner kronor eller 12,8 procent, dels i de digitala abonnemangstjänsterna, med en uppgång på 20,4 miljoner kronor eller 6,3 procent. Internetbokhandel/ bokklubbar minskade med 79,4 miljoner kronor eller 11,8 procent.

- Det är verkligen glädjande med en så kraftig försäljningsökning för bokhandeln, säger Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen. När coronarestriktionerna nu är borta, ser våra medlemmar att kunderna återvänder till bokhandeln. Det är ett tydligt kvitto på att man uppskattar att handla i bokhandeln, och den personliga service som erbjuds.