Kreativa Sverige – Tobias Nielsén utredare i nationell strategi

6-09-2022
Förläggareföreningens styrelseledamot Tobias Nielsén blev i november förra året utsedd av regeringen till särskild utredare, med uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi för att främja utvecklingen av de kulturella och kreativa branscherna i landet.

Utredningen överlämnade sitt betänkande till kulturminister Jeanette Gustafsdotter den 5 augusti i år, och går under namnet ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” (SOU 2022:44). I utredningen framkommer sex strategiska områden, vilka bör prioriteras under de kommande tio åren för att bibehålla den höga tillväxt som de kulturella och kreativa branscherna sett det senaste decenniet. Bland dessa områden finns bland annat ett fokus på export, internationalisering och värdeskapande utomlands, samt på samverkan och synergier inom branschen. Mikaela Zabrodsky medverkade i egenskap av Föreläggareningens företrädare som en av experterna. Hon lyfte bland annat värdet av litteraturstödet, samt stöd för förlagen för att kunna medverka på mässor internationellt.  Ett annat av fokusområdena berörde upphovsrätten, i vilken Mikaela Zabrodsky framförde vikten av en balanserad upphovsrätt som ska fungera som investeringsskydd för företag.

Det största hindret för de kreativa företagen idag menar Tobias Nielsén varierar beroende på vilka företag man väljer att se till.

– Frilansarna har bland annat utmaningar med att passa in i arbetsmarknadssystemen, särskilt om man har enskild firma enbart. De mellanstora kulturföretagen behöver kunna bli föremål för både närings- och kulturpolitik. En stor, bra nationell monter och andra träffsäkra aktiviteter på en internationell bokmässa bidrar till att visa upp Sverige generellt, hjälpa företagen att uppnå ekonomiska framgångar, samt leda till kulturella internationaliseringsmål.

Vidare menar Nielsén att något av det viktigaste från utredningen innefattar erkännandet att kulturförtag både kan bidra till att uppfylla såväl näringspolitiska som kulturpolitiska mål­­ - att vara både vara jobb- och exportdrivande - samt arbeta för och med konstnärlig kvalitet, bildning, förnyelse, internationalisering och i viss utsträckning kulturarv.

– Om så sker så kan insatser för agent-, bokhandels- och förlagsbranschen bli mer träffsäkra och heltäckande, säger han.

Presentationen från överlämnandet vid pressträffen: (1503) Kulturministern tar emot utredningen Kreativa Sverige - YouTube