Hur var Förläggareföreningens 2022?

10-05-2023
Nu är den nya verksamhetsberättelsen här!

I verksamhetsberättelsen går det att ta del av allt föreningen gjorde under det händelserika året 2022, och läsa styrelsens egna tankar om året som gått. Under 2022 har styrelsen formulerat en ny strategi, Bokbranschens klimatinitiativ har kartlagt branschens klimatpåverkan, och vi har startat en ny samtalsscen för våra medlemmar. Vi har även lämnat remissvar i tre lagstiftningsärenden och släppt två rapporter. Samtidigt har det varit ett år starkt präglat av kriget i Ukraina – något som påverkat såväl föreningens arbete som branschen i stort. På Förläggareföreningen har vi arrangerat digitala möten med de ukrainska branschkollegorna och bidragit till distribution och utgivning av ukrainska barnböcker.

– Mycket har hänt under 2022 och det har på många sätt varit ett omvälvande år. Jag är stolt över vårt arbete, och blickar nu framåt mot allt vad 2023 kommer innebära, säger Mikaela Zabrodsky.

Utöver en summering av det gångna året innehåller verksamhetsberättelsen även Förläggareföreningens stadgar, årsredovisning och information om föreningens representation i andra branschsammanhang. I år har verksamhetsberättelsen även ett nytt grafiskt uttryck, formgivet av Lukas Möllersten.