Positivt att AI-förordning röstas igenom

6-02-2024
Vid fredagens Coreper-möte röstades den föreslagna AI-förordningen igenom enhälligt. AI-förordningen är ett viktigt steg mot världens första reglering av utveckling och användande av AI, och innebär bland annat etiska riktlinjer och transparenskrav gällande träningsdata.

Under den senaste tiden har Svenska Förläggareföreningen arbetat intensivt med denna fråga både på nationell och europeisk nivå. Här i Sverige har föreningen tillsammans med ett tiotal andra organisationer från de kulturella och kreativa branscherna uppmanat ministrar och statsråd att stödja förordningen. Dessutom har Förläggareföreningen och FEP (Federation of European Publishers), tillsammans med över 200 europeiska branschorganisationer, uppmanat medlemsländerna att rösta för AI-förordningen.

– Ett hoppingivande besked, säger Förläggareföreningens vd Mikaela Zabrodsky. Den här förordningen innehåller krav på transparens vid utveckling av AI, vilket är av yttersta vikt för bokbranschen. Utan det har förlagen ingen möjlighet att se hur och när böcker används till AI-träning. Det handlar helt enkelt om grundläggande respekt för upphovsrätten.

Förläggareföreningen fortsätter att följa frågan.

Coreper är EU:s ministerråds viktigaste förberedande organ. Alla frågor som ska tas upp på rådets dagordning måste först behandlas av Coreper.