Gui Minhai fängslad i fem år – kampen fortsätter

5-10-2020
Anneli Furmarks porträtt av Gui Minhai, ett av de tretton verk som auktioneras ut till förmån för kampen för hans frihet.
Den 17 oktober 2020 är det fem år sedan den svenska förläggaren Gui Minhai frihetsberövades. Svenska Förläggareföreningen kräver fortsatt att den kinesiska staten respekterar Gui Minhais mänskliga rättigheter och yttrandefriheten i Sverige.

Svenska Amnesty har startat en ny namninsamling för Gui Minhais omedelbara frigivelse.

I samband med femårsdagen för fängslandet anordnar Kaunitz-Olsson och Crafoord Auktioner en konstauktion till förmån för arbetet med att få Gui Minhai frisläppt. Tretton svenska konstnärer har tolkat Gui Minhai, bland andra Joakim Pirinen, Marianne Lindberg De Geer och Anneli Furmark. Verken hänger på Taverna Brillo i Stockholm och kan ses fram till den 17 oktober, då auktionen också avslutas.

Läs mer om kampen för Gui Minhais frihet på freeguiminhai.org.