Genrespecifik försäljningsstatistik under Coronapandemin

26-05-2020
Idag publicerar Förläggareföreningen tillsammans med Bokhandlareföreningen en fokusrapport över hur försäljningen i olika genrer förändrats under Coronapandemin. Facklitteratur har sålt mer än vanligt, framförallt böcker om mat och dryck. Kategorierna Deckare och spänning samt Utländsk litteratur är oförändrade, medan alla övriga kategorier har minskat.

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen publicerar varje fredag veckostatistik av försäljning så länge pandemin pågår. I denna separata fokusrapport redovisas förändringar av genrer i olika försäljningskanaler och totalt för perioden vecka 11-20.

Observera att digitala abonnemangstjänster inte ingår i detta underlag. Av tidigare statistik vet vi att konsumtionen i digitala abonnemangstjänster domineras av skönlitteratur, framför allt deckare och spänning.

Genrestatistiken visar att bland annat att böcker om mat och dryck ökat med 12,9 procent, vilket kan tyckas naturligt med tanke på att människor under pandemin i högre utsträckning lagar sin egen mat och i mindre utsträckning äter på restaurang. I kanalen internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen av böcker om mat och dryck med 60,1 procent. Totalt sett ökade genren Facklitteraturen med 5,7 procent. Deckare och spänning samt Utländsk litteratur har oförändrad försäljning totalt sett. Alla övriga kategorier minskade.

Vänligen notera att det finns stor variation mellan försäljningskanaler. I fysisk bokhandel minskade till exempel försäljningen av genren Deckare och spänning med 30,2 procent men ökade med 33,4 procent i internetbokhandel/bokklubbar. Trots att försäljningen av barn- och ungdomsböcker ökade med 14,9 procent i internetbokhandeln/bokklubbar kompenserade detta inte för försäljningsminskningarna i fysisk bokhandel, där denna genre minskade med 37,2 procent. Totalt minskade barn- och ungdomsböcker med 8,0 procent.

En förteckning över vilka varugrupper som ingår i respektive genre återfinns längst bak i rapporten.

LADDA NED RAPPORTEN

Om denna statistikrapport
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 22 maj. Försäljningsstatistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel.

Detta är en fristående rapport till den ordinarie rapporteringen av veckoförsäljningen under Coronapandemin.