Fortsatt rekordförsäljning av böcker under första halvåret 2021

11-08-2021

Det totala bokförsäljningen ökade med 10,2 procent, eller 214 miljoner kronor, under första halvåret 2021, jämfört med samma period 2020. Det visar Bokförsäljningsstatistikens halvårsrapport. Försäljningsökningen gällde både tryckta och digitala böcker och det var de digitala försäljningskanalerna som stod för ökningen, medan fysisk bokhandel minskade.

Försäljningen i internetbokhandeln och digitala abonnemangstjänster ökade med 14,7 procent respektive 18,6 procent. Fysisk bokhandel och dagligvaruhandel minskade sin försäljning med 8,0 respektive 1,9 procent.

I statistiken redovisas försäljningen uppdelad på kanal, format och genre. Både digitala format och tryckta böcker hade en stark försäljningsökning, digitala böcker med 14,4 procent och tryckta böcker med 7,0 procent. Samtliga genrer, förutom Mat och Dryck, ökade, allra mest SkönlitteraturUtländsk utgivning och Populär facklitteratur.