Förlagsstatistiken 2022 – minskande försäljning på hög nivå

14-03-2023
Total fakturerad försäljning för Svenska Förläggareföreningens medlemmar (exklusive moms), åren 2000-2022, som löpande priser samt justerat mot allmän prisutveckling enligt KPI (2022 års penningsvärde). Den totala försäljningen minskade under förra året.
Idag publicerar föreningen Förlagsstatistiken över 2022. Statistiken visar att 2022 var ett något svagare år än 2021 – den totala försäljningen minskade med 3,3 procent och landade på 2,02 miljarder kronor. Trots detta var försäljningen den näst högsta på 13 år. Den totala utgivningen minskade mot föregående år, samtidigt som utgivningen av skönlitteratur ökade något.   

Till skillnad från Bokförsäljningsstatistiken, som redogör för återförsäljarnas försäljning till konsument, så täcker Förlagsstatistiken medlemsförlagens försäljning både till återförsäljare och direktförsäljning till konsument. Förlagsstatistiken redogör även för förlagens utgivning. 

Statistiken visar på en minskning i alla försäljningskanaler, utom digitala återförsäljare och export av svenska fysiska och digitala utgåvor, sistnämnda dock en försumbar ökning. Internetbokhandeln har minskat med 13,9 procent efter flera år av uppgång. Fysisk bokhandel har minskat med 1,7 procent. Varuhus, stormarknader och grossister har minskat med 8,4 procent, och bokklubbar har minskat 14 procent. De sistnämnda följer en svagt nedåtgående trend som pågått under längre tid.  

De digitala återförsäljarna växte under året med 5,5 procent, och utgjorde 35,9 procent av förlagens totala försäljning. Det är en procentuellt svagare tillväxt än senaste åren, men ändå på en hög nivå. Detta vägde delvis upp för nedgången i övriga kanaler.  

I rapporten framkommer att den totala utgivningen minskade med 7,9 procent mot 2021. Utgivningen av skönlitteratur ökade med 6,6 procent, medan utgivning av barn- och ungdomslitteratur samt facklitteratur minskade med 20,7 respektive 18,3 procent. Framför allt utgivning av svensk skönlitteratur i ljudboksformatet minskade, med 18,9 procent. Per titel fortsätter även försäljningsvolymerna att minska i alla litteraturkategorier. Det enda formatet som genererade ökad försäljningsvolym per titel var ljudboken.  

Den översatta litteraturen har under flera år präglats av en nedåtgående trend, och minskade totalt 2,1 procent under 2022. Utgivningen av översatt barn- och ungdomslitteratur samt facklitteratur minskade kraftigt, samtidigt som utgivning av översatt skönlitteratur ökade. 

Ta del av hela rapporten här.