Förläggareföreningens verksamhetsberättelse

23-05-2024
Vad hände 2023? Förläggareföreningens verksamhetsberättelse summerar året som gått.

I verksamhetsberättelsen hittar du styrelsens tankar om året som gått och strategi framåt, tillsammans med en sammanfattning av 2023 års påverkansarbete, evenemang och aktiviteter. Dessutom innehåller den föreningens stadgar och årsredovisning, samt information om föreningens representation i andra branschsammanhang.

Verksamhetsberättelsen är formgiven av Lukas Möllersten, som även har tagit fram föreningens grafiska profil.