Förläggareföreningen i samtal med politiken

12-03-2024
I förra veckan bjöd Förläggareföreningens vd och styrelse in kulturutskottet och näringsutskottet till ett samtal om bokbranschens möjligheter och utmaningar. På agendan stod bland annat bokförsäljning, ungas läsande, AI-verktyg och statliga insatser.

Föreningen presenterade den senaste Bokförsäljningsstatistiken, som visar att bokpriserna går upp och volymerna går ned för branschen som helhet. I statistiken syns ocksa att den digitala boken tar en allt större marknadsandel, medan den tryckta boken backar.

Under mötet lyfte styrelsen vikten av ett förstärkt litteraturstöd. Stödet har en avgörande roll i att främja mångfalden både bland förlag och utgivning, och är en kostnadseffektiv insats som skapar många arbetstillfällen.

En annan viktig punkt på agendan var boken som demokratibärare, och betydelsen av att skolan möter upp när den unga generationen tappar i läskunnighet. Här ser föreningen ett stort behov av satsningar på barn och ungas läsande, samt en fungerande infrastruktur för boken i samhället med satsningar på såväl folk- som skolbibliotek.

Kvällen bjöd på en angelägen dialog om bokens och läsandets roll i samhället, och vi ser fram emot att fortsätta samtalet under våren.