Förläggareföreningen i rundabordssamtal om AI

22-01-2024
Förläggareföreningens VD Mikaela Zabrodsky deltog i fredags i ett rundabordssamtal om AI, arrangerat av Kulturdepartementet.

Som en del av Kulturdepartementets arbete för att öka kunskapen om hur AI-utvecklingen påverkar Sveriges kulturella och kreativa branscher bjöd man in representanter från ett tjugotal aktörer till ett rundabordssamtal. Mikaela Zabrodsky deltog och lyfte föreningens syn på AI-utvecklingen och dess påverkan på bokbranschen.

Förläggareföreningen ser att kulturen och kreativiteten utmanas av AI i allmänhet, och generativ AI i synnerhet. Upphovsrätten är det viktigaste verktyget för att värna om människans konstnärliga uttryck, och idag hotas den rätten av AI-utvecklingen.

Många av de största AI-tjänsterna har byggt sin framgång på masskopiering av lagligt och olagligt innehåll, och använder upphovsrättskyddade texter som träningsdata för språk- och AI-verktyg – helt utan tillstånd från rättighetshavarna. Ett exempel är databasen Books3 som består av över 200 000 e-böcker, däribland svenska, och har använts av stora företag som Meta.

Förläggareföreningen menar att staten måste skydda de kulturella och kreativa branscherna, och markera vikten av att respektera upphovsrätten när man tar fram AI-verktyg – både för framtida och retroaktiv användning. Detta genom att erkänna rättighetshavares rätt till ersättning, samt verka för en sund licensmarknad och ett ramverk för transparens, samtycke och ersättning.

Svenska Förläggareföreningen fortsätter att bevaka AI-utvecklingen och driva frågan om vikten av att respektera upphovsrätten.