Förläggareföreningen i Bryssel

24-11-2023
I förra veckan deltog Svenska Förläggareföreningens ordförande Jesper Monthán på höstens sista FEP-möte (Federation of European Publishers). Representanter från samtliga 29 europeiska medlemsländer var inbjudna för att diskutera den europeiska bokmarknaden och gemensamma branschfrågor.

Under mötets två dagar fick deltagarna bland annat ta del av rapporter från bokmarknaden i Ukraina, där Viktor Kruglov, chef för Ranok Publishing House, och Victoria Voytsitska, ordförande för National Education Association, bland annat berättade att en missil slagit ned i landets största boklager och förstört uppskattningsvis en miljon böcker.

Från Ungern rapporterade Eszter Vince, chef för Vince Books, om lagen för skyddande av barn som innebär att bokhandlar som ligger nära förskolor och skolor nu måste sortera bort böcker som skildrar olika aspekter av HBTQI-teman, och vilka konsekvenser lagen får för förlag och bokhandel. Rapporten och den efterföljande diskussionen resulterade i att FEP beslutade om att tillsammans med andra branschorganisationer skicka ett brev till EU-kommissionen och protestera mot att den här typen av lagar tillåts förekomma inom unionen.

Övriga områden som diskuterades var bland annat AI och den reglering som väntas mot slutet av året, samt tillgänglighetsdirektivet och GEO-blockering. Det här är ämnen som behandlas löpande, och uppföljning kommer efter FEP:s nästa möte i februari.