Förlagens försäljning ökade med över 7 procent 2021

21-02-2022

Förlagens totala försäljning ökade med hela 7,3 procent under 2021, en större ökning än den redan höga ökningsnivån 2020, visat årets Förlagsstatistik. Det innebär att den totala försäljningen landade på 2,1 miljarder kronor, vilket är den högsta nivån sedan 2007. Även under pandemins andra år har alltså bokbranschen som helhet gått starkt, både med avseende på volym och kronor.

Den största delen av försäljningsökningen kommer från fysisk bokhandel, dagligvaruhandel och digitala återförsäljare, vilka alla ökat med cirka 10 procent. Den stora ökningen för den fysiska bokhandeln ska dock ses i sken av nedgången under pandemiåret 2020: försäljning till fysisk bokhandel 2021 är 3,2 procent mindre än försäljningen 2019.

Internetbokhandeln har ökat med ytterligare 2,2 procent efter uppgången under 2020.

Förlagsstatistiken redovisar våra medlemsförlags utgivning och försäljning, både till återförsäljare och egen direktförsäljning. Den har tagits fram av föreningen sedan 1973/1974, och bygger på medlemmarnas inlämnade uppgifter.