Föreningens mångfaldsarbete lyfts i Kulturrådets rapport

13-02-2023
Adepterna i mentorprogrammet "Fler steg fram", som föreningen arrangerade tillsammans med Gärigheter.
Fotograf: Jasmin Rastegar
Kulturrådet konstaterar i sin nya rapport att det finns en snedrekrytering till utbildningar och yrken inom kultursektorn. Personer med utländsk bakgrund och lågutbildade föräldrar ofta är underrepresenterade. Svenska Förläggareföreningen har ökad mångfald inom bokbranschen som ett av sina prioriteringsområden, och vill fortsatt bidra till att öka respresentationen på förlagen.

– Att öka mångfalden i branschen är en viktig fråga för oss. Vi på Förläggareföreningen ser det som en naturlig uppgift att stötta våra medlemmar i det arbetet, och frågan kommer även fortsatt vara en prioritering. Alla ska känna sig välkomna inom vår bransch, säger Mikaela Zabrodsky.

I rapporten Möjligheter, utmaningar, metoder som Kulturrådet släppte i fredags lyfts mentorprogrammet ”Fler steg fram” som ett exempel på hur man aktivt kan arbeta med breddad rekrytering inom kulturbranschen. Under 2019 och 2020 arrangerade Förläggareföreningen tre omgångar av programmet  för att främja mångfalden inom förlagsbranschen. Intresserade adepter med en annan bakgrund än den som vanligtvis syns på förlagen parades ihop med mentorer från olika medlemsförlag. Mottagandet var mycket positivt och en del av adepterna blev så småningom anställda på förlagen.

– Alla adepter kunde tänka sig en framtid i förlagsbranschen, vilket var ett av målen med programmet, och några av dem fick en anställning på förlag. För många var relationen med mentorn jätteviktig, att få kontakt med en ny vuxen som hjälpte dem med deras tankar om framtiden. De sa också att de verkligen uppskattade gemenskapen i adeptgruppen, att dela erfarenheter och tillsammans reflektera över representationsfrågor. Mentorerna lyfte å sin sida fram hur värdefullt det var att få kontakt med dessa unga personer, och att de fått en vidgad förståelse för erfarenheter andra än sina egna, säger Fanny Larsson, föreningens projektledare.

Mentorprogrammet anordnades i samarbete med organisationen Gärigheter.

Kulturrådets hemsida kan du läsa hela intervjun om ”Fler steg fram” och ladda ned rapporten.