Föreningen i möte med statssekreteraren

10-03-2023
Kulturministerns statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall.
Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Den 7 mars besökte föreningens VD Mikaela Zabrodsky och styrelseordförande Jesper Monthán Kulturdepartementet, för ett möte med kulturministerns statssekreterare, Karin Svanborg-Sjövall. Vid mötet diskuterades utvecklingen i bokbranschen och tendenserna som kan utläsas av den senaste branschstatistiken.

 Föreningen lyfte bland annat betydelsen av litteraturstödet för att säkerställa en kvalitativ, bred och mångfacetterad utgivning och underströk behovet av ett stärkt  stöd.  Frågan om läsning och läsfrämjande insatser lyftes som en särskilt prioriterad fråga.  

– Vi arbetar aktivt med frågan om läsningens status och politikens ansvar  för att säkra framtidens läsare. Vi vill se omgående satsningar på skolbibliotek och bemanning av skolbibliotek i linje med utredningen som ligger på bordet. Även om skolfrågorna ligger hos ett annat departement har regeringen ett kollektivt ansvarar för svenska elevers läskunskap. Skolan har en avgörande roll när det kommer till att öka läsförmågan hos barn och unga. Det finns inget att vänta på, säger Mikaela Zabrodsky.  

Det talades även om upphovsrättens betydelse för förlagens verksamhet, och  frågan om utlåning av e-böcker via biblioteken. Föreningen framförde hur försäljning av e-böcker och digitala ljudböcker till biblioteken bör vara oreglerad och fri – möjligheten för förlagen att själva bestämma över exempelvis prisnivåer, eller licensers omfattning, är en förutsättning för viljan att sälja digitala böcker för utlån via bibliotek.