Föreningen i möte med Justitiedepartementet om AI

19-09-2023
Fredagen den 15 september besökte VD Mikaela Zabrodsky och ordf. Jesper Monthán Justitiedepartementet för att diskutera AI och upphovsrätt. Förläggareföreningen initierade mötet med anledning av det pågående lagstiftningsförslaget AI Act som förhandlas på EU-nivå.

Under mötet framförde föreningen att det behövs ett tillägg i form av transparenskrav i den nya lagstiftningen, för att erbjuda inblick i vad generativ AI använder som träningsdata och om materialet som nyttjas är upphovsrättsligt skyddat. Även behovet av en licensmodell för text- och datautvinning lyftes under mötet. Föreningen driver frågan med anledning av de nya reglerna i upphovsrättslagen som tillåter alla att utföra text- och datautvinning, vilket är en inskränkning i upphovsrättslagen.

Utöver upphovsrättsliga frågor informerade föreningen om hur förlagen arbetar med AI-verktyg i dagsläget och hur andra europeiska länder ser på de möjligheter och risker som tekniken medför.