De digitala böckernas framgångar gagnar även författarna

20-12-2021
"De digitala böckernas framgångar är inte ett hot mot den tryckta bokens ställning. Tvärtom ökar försäljningen av fysiska böcker och stor optimism råder hos bokhandeln. Men för att vi även i framtiden ska kunna ha en bredd i utgivningen är det viktigt att också små förlag har möjlighet att vara verksamma och att böcker i alla format kan publiceras och nå läsarna."

Förläggareföreningens ordförande Jesper Monthán och VD Kristina Ahlinder svarar Författarförbundet i en debattartikel i Dagens Nyheter.

"Bokbranschstatistiken visar att försäljningen av tryckta böcker också ökar och dessutom pekar allt på att den utvecklingen kommer att hålla i sig. Bokförlagen lever av att ge ut och sälja böcker och ökar förlagens intäkter så ökar också ersättningen till författarna. Att den totala bokmarknaden växer både i antalet sålda exemplar och i kronor räknat är något hela branschen kan glädjas åt."

Läs hela artikeln.