De digitala böckernas framgångar gagnar även författarna

20/12/21
"De digitala böckernas framgångar är inte ett hot mot den tryckta bokens ställning. Tvärtom ökar försäljningen av fysiska böcker och stor optimism råder hos bokhandeln. Men för att vi även i framtiden ska kunna ha en bredd i utgivningen är det viktigt att också små förlag har möjlighet att vara verksamma och att böcker i alla format kan publiceras och nå läsarna."

Förläggareföreningens ordförande Jesper Monthán och VD Kristina Ahlinder svarar Författarförbundet i en debattartikel i Dagens Nyheter.

"Bokbranschstatistiken visar att försäljningen av tryckta böcker också ökar och dessutom pekar allt på att den utvecklingen kommer att hålla i sig. Bokförlagen lever av att ge ut och sälja böcker och ökar förlagens intäkter så ökar också ersättningen till författarna. Att den totala bokmarknaden växer både i antalet sålda exemplar och i kronor räknat är något hela branschen kan glädjas åt."

Läs hela artikeln.