Bokförsäljningsstatistiken: Tredje kvartalet

30-10-2023
Oförändrat försäljningsvärde, sjunkande volymer av både tryckta och digitala böcker, och växande försäljning av utländska titlar. Trenderna från årets tidigare kvartalsrapporter håller i sig i den tredje Bokförsäljningsstatistiken 2023.

Idag publicerar Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen årets tredje Bokförsäljningsstatistik. Den visar att försäljningen under årets nio första månader uppgick till 3,49 miljarder kronor, en ökning med 0,5 procent eller 15,8 miljoner kronor jämfört med samma period 2022.

Bokförsäljningen i internetbokhandeln, som i rapporten är sammanslagen med bokklubbarna, minskade med 104 miljoner kronor eller 6,7 procent. Det var den största försäljningskanalen med en marknadsandel på 41,8 procent. Fysisk bokhandel ökade med 20 miljoner kronor eller 2,9 procent. Dess marknadsandel steg till 20,6 procent från 20,1 procent samma period i fjol. Den minsta försäljningskanalen var dagligvaruhandeln, som stod för 4,2 procent av marknaden. Försäljningen där minskade med 2,6 procent eller 3,9 miljoner kronor.

Den totala försäljningen av tryckta böcker gick ned med 3,6 procent, vilket motsvarade 86 miljoner kronor. Inbundna böcker minskade med 5,1 procent och övriga tryckta format, såsom danskt band och halvklotband, minskade med 7,9 procent. Pocketförsäljningen ökade med 3,1 procent. Räknat i antal sålda exemplar minskade de tryckta böckerna med 7,1 procent eller drygt 1,2 miljoner exemplar.

De digitala abonnemangstjänsterna ökade med 103,9 miljoner kronor, motsvarande en tillväxttakt på 9,8 procent. Abonnemangstjänsternas marknadsandel har vuxit år för år och uppgick under januari-september 2023 till 33,5 procent, mer än dubbelt så stor som 2018. Antalet strömningar av digitala böcker minskade med 2,2 procent.

Deckare och spänning var den bäst säljande genren och ökade med 5,8 procent, och övrig skönlitteratur ökade med 2,8 procent.  Alla andra genrer minskade.

Försäljningen av utländska titlar ökade med en tillväxttakt på 6,6 procent. De stod för 17,6 procent av marknaden, att jämföra med 16,6 procent 2022. Antalet sålda tryckta utländska böcker ökade med 0,8 procent, och antalet strömmade utländska digitala böcker ökade med 5,4 procent.

I rapporten publiceras också verkstopplistorna för det tredjekvartalet, listor som redovisar ett verks samlade försäljning i alla format. Under de tre första månaderna av året var Mirage av Camilla Läckberg och Henrik Fexeus det mest sålda verket. Det mest sålda facklitterära verket var Sveriges Rikes Lag 2023, och det mest sålda barn- och ungdomsverket var Musse och Helium. Uppdrag på djupt vatten av Camilla Brinck.