Bokbranschen i gemensamt klimatinitiativ

22-09-2022
Den svenska bokbranschen går samman i ett gemensamt klimatinitiativ. Den första kartläggningen av branschens klimatpåverkan visar att bokproduktionen och transporterna är de två största utsläppskategorierna.

Förlagen, bokhandlarna, internetbokhandlarna och strömningstjänsterna lanserar det gemensamma projektet Bokbranschens Klimatinitiativ. Syftet är att kunna byta erfarenheter med varandra för att tillsammans kunna ta nästa kliv i klimatarbetet. Med den här plattformen hoppas initiativet kunna inspirera till nya nätverk och samarbeten.

– Klimatkrisen är en av vår tids avgörande frågor, och det är självklart att också vår bransch måste ställa om. Vi är övertygade om att samarbete är vägen framåt, säger Förläggareföreningens ordförande Jesper Monthán.

Som utgångspunkt för projektet har deltagarnas klimatutsläpp under 2021 kartlagts. Rapporten visar att bokbranschen totalt släppte ut 39 254 ton CO2e under 2021, vilket motsvarar mindre än en promille av Sveriges territoriella utsläpp samma period, eller 4300 svenskars konsumtionsutsläpp. Majoriteten av utsläppen, 52,9 procent, kommer från bokproduktionen. Den näst största utsläppskällan är transporter (22,4 procent). Elförbrukningen står också för en relativt stor del av klimatavtrycket.