Förläggare häktad i Belarus

25-05-2022

Den belarusiske förläggaren Andrey Yanushkevich och hans medarbetare Nasta Karnatskaya har häktats efter att ha öppnat en bokhandel i Minsk. Tidigare har förlaget fått utrustning konfiskerad, bankkonton frysta och tvingats lämna sitt kontor. Häktningen skedde den 16 maj, bara timmar efter att bokhandeln fått besök av regimtrogna propagandister, rapporterar Radio Free Europe. Samtidigt beslagtog polisen över 200 böcker. IPA, FEP och EIBF har gjort ett gemensamt uttalande där de uttrycker sin oro för de två häktade.

Situationen hårdnar alltmer för förläggare och bokhandlare i Belarus. De senaste månaderna har belarusiska myndigheter slagit ner på flera regimkritiska och självständiga förlag, såsom Limarys, Knihazbor, Haliyafy och Medysont. Den 19 maj förbjöds en rad titlar i landet, däribland George Orwells 1984.

- Vi följer uppmärksamt utvecklingen i Belarus. Det är mycket allvarliga inskränkningar i yttrandefriheten som sker, och vi står bakom de internationella organisationerna i deras fördömande, säger Mikaela Zabrodsky.