Augustprisets statuter

28-09-2023

Med anledning av en debattartikel som idag publicerades i DN Kultur vill vi på föreningen tydliggöra reglerna för Augustpriset. Statuterna ställer upp följande krav för att en titel ska kunna anmälas:

Boken skall vara skriven på svenska språket.

Boken skall vara en originalutgåva, oavsett format, det vill säga innehållet får inte tidigare ha varit publicerat i bokform.

Titeln skall vara utgiven under perioden oktober föregående år till oktober innevarande år.

Varje år inkommer titlar som av olika anledningar inte uppfyller kraven. Om vi är tveksamma så ber vi alltid det berörda förlaget att redovisa hur titeln uppfyller kriterierna. Vi kommenterar aldrig enskilda titlar, men alla fall följer den här arbetsgången.

Föreningens styrelse genomlyser regelbundet Augustpriset, senast 2016. I maj i år tillsattes en arbetsgrupp för att göra det på nytt. En av uppgifterna är att se över statuterna. Det är styrelsen som beslutar om eventuella ändringar.