Bokförsäljningen stabil under första kvartalet

24-04-2023
Bokförsäljningen i kronor låg under årets första kvartal kvar på samma nivå som under samma period 2022. Trenden sedan pandemins slut fortsatte med ökning för fysisk bokhandel men minskning för internetbokhandeln, dock inte lika kraftigt som tidigare. Även digitala abonnemangstjänster fortsatte att öka. Uppgången i fysisk bokhandel kompenserade inte för internetbokhandelns tapp, vilket innebar att försäljningen av tryckta böcker gick ned.

Årets första rapport över bokförsäljningen, som publiceras av Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen, visar att försäljningen uppgick till totalt 1,24 miljarder kronor under det första kvartalet. Det var en ökning med 0,3 procent, eller 3,3 miljoner kronor, jämfört med samma period förra året.

Försäljningskanalernas marknadsandelar under det första kvartalet

Bokförsäljningen i internetbokhandeln, som i rapporten är sammanslagen med bokklubbarna, minskade med 33,5 miljoner kronor eller 5,6 procent. Det var den största försäljningskanalen med en marknadsandel på 45,1 procent, en minskning med 2,8 procentenheter. Fysisk bokhandel ökade med 17,2 miljoner kronor eller 7,3 procent. Dess marknadsandel steg till 20,2 procent från 18,9 procent samma period i fjol. De digitala abonnemangstjänsterna ökade med 20,9 miljoner kronor, motsvarande en tillväxttakt på 6,1 procent. Deras andel av marknaden uppgick till 29,3 procent, en ökning med 1,6 procentenheter.

Försäljning per format under det första kvartalet 2023 (tkr)

Den totala försäljningen av tryckta böcker gick ned med 4,1 procent. Inbundna böcker minskade med 4,6 procent och övriga tryckta format, såsom danskt band och halvklotband, minskade med 6,1 procent. Pocketförsäljningen ökade dock med 6,4 procent. Digitala böcker fortsatte att öka.

Försäljningen av utländska titlar ökade med en tillväxttakt på 10,9 procent. De stod för 18 procent av marknaden, jämfört med 16 procent första kvartalet 2022.

I rapporten publiceras också verkstopplistorna för det första kvartalet, listor som redovisar ett verks samlade försäljning i alla format. Under de tre första månaderna av året var Sveriges Rikes Lag 2023 det mest sålda verket. Det mest sålda skönlitterära verket var Blodmåne av Jo Nesbø, och det mest sålda barn- och ungdomsverket var I spelmästarens händer av Tomu, Yumi och Maria Frensborg.