AI-förordningen har nu röstats igenom

22-03-2024
Med stor majoritet röstades AI-förordningen igenom i EU-parlamentet den 13 mars. Arbetet med att implementera förordningen inleds under våren och kommer att fortsätta under de närmaste åren.

AI-förordningen innebär att leverantörer av generativ AI måste respektera upphovsrätten, vilket bland annat betyder att sätta upp policyer för användning av träningsdata samt identifiera rättighetshavares förbehåll. Här måste leverantörerna respektera europeisk upphovsrätt, oavsett var AI-träningen har skett.

Förordningen innebär också att leverantörer av generativ AI måste publicera en detaljerad sammanfattning av vilket material som har använts för träning, så att rättighetshavare kan ta del av informationen.

– Vårt krav på transparens gällande vilka texter som har använts för träning är mött, vilket är positivt, säger Mikaela Zabrodsky, vd för Svenska Förläggareföreningen. Det som nu behöver säkerställas är att rättighetshavare får ersättning för sådan AI-träning.

Förläggareföreningen arbetar aktivt med frågan om upphovsrätt och AI-träning både i Sverige och på EU-nivå. I höstas gick föreningen ut och rekommenderade sina medlemmar att förbehålla sig rätten till text- och datautvinning, som annars i och med DSM-direktivet är tillåtet för alla, även för träning av AI-verktyg.

Flera av de stora AI-företagen har tränat sina verktyg på databasen Books3, som innehåller illegalt kopierade svenska böcker. Det är en självklarhet för Förläggareföreningen att rättighetshavarna får ersättning när verken används, och föreningen vill se en licensmodell som kan säkerställa det.

Mycket kommer att hända gällande implementeringen av AI-förordningen under de kommande åren. Förläggareföreningen bevakar frågan och återkommer med uppdateringar.