2022 – det näst bästa bokförsäljningsåret någonsin

28-02-2023
Förra året var ett starkt år för bokförsäljningen, trots att siffrorna var något lägre än rekordåret 2021. Bokförsäljningen uppgick till 4 974 miljoner kronor 2022, vilket var 125 miljoner eller 2,4 procent lägre än föregående år. Den fysiska bokhandeln har återhämtat sig något efter den nedgång som pandemin innebar, men är ännu inte tillbaka till nivåerna innan 2020. Det visar Bokförsäljningsstatistiken, som Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen publicerar idag.  

År 2022 var det näst bästa bokförsäljningsåret någonsin, och samtidigt var det första gången på åtta år som marknaden minskade. Den största minskningen stod internetbokhandel/bokklubbar för, som tappade 10,3 procent i försäljningsvärde. Fortfarande utgjorde dock internetbokhandeln den största försäljningskanalen, och stod under året för 45,3 procent av totalmarknaden i värde. Fysisk bokhandel ökade med 5,5 procent, och utgjorde 21,8 procent av marknaden. Dagligvaruhandeln, som var den minsta försäljningskanalen med en marknadsandel på 4,1 procent, backade med 8,6 procent.  

De digitala abonnemangstjänsterna har ökat stadigt de senaste åren. Under 2022 planade deras tillväxttakt ut, men på höga nivåer. Abonnemangstjänsterna växte med 7,3 procent i värde och den totala volymen strömningar uppgick till 45,3 miljoner. Deckare- och spänningslitteratur, utländska böcker och skönlitteratur var de genrer som strömmades mest. E-böckerna utgjorde fortsatt en liten del av marknaden, på endast 2,8 procent. 

– Statistiken visar tydligt hur dagens bokmarknad ser ut. Abonnemangstjänsterna tycks ha stabiliserat sig på en hög nivå, och trots att tillväxttakten är lägre än tidigare växte de i värde med nära 100 miljoner kronor. Tryckta böcker står för mer än två tredjedelar av all försäljning, och där är internetbokhandeln dominerande. Deras kraftiga nedgång får såklart konsekvenser, även om det är glädjande att se att fysisk bokhandel ökade, säger föreningens vd Mikaela Zabrodsky.  

Alla tryckta format minskade i försäljning under 2022, med 7,8 procent eller 223 miljoner kronor. Tryckta böcker stod för 68 procent av den totala försäljningen. 

Deckare och spänning är den genre som ökat mest under det gångna året, med 8,7 procent. Av hela marknadsvärdet står genren för 18 procent. Försäljningen av fackböcker sjönk kraftigt under året. Även skönlitteratur samt barn- och ungdomslitteratur backade något i försäljning.  

Årets Bokförsäljningsstatistik har fått en ny, mer lättnavigerad form. För första gången redovisar rapporten dessutom statistik över upp till fem år, istället för enbart två år som tidigare.  

– Det är roligt att kunna presentera den här nya, förbättrade statistikrapporten. Med de längre tidserierna får man en väldigt bra överblick över marknadens utveckling. Efter årets tillbakagång för den tryckta boken ligger den ungefär på samma nivå som 2019. Under samma period har abonnemangstjänsterna vuxit med en halv miljard kronor. Hur påverkar det marknaden? Vi ser till exempel att deckare och spänning, som är största genren i ljud, går framåt, säger Mikaela Zabrodsky. 

Rapporten inkluderar även detaljerade försäljningssiffror över utländska böcker. Dessa visar att försäljningen av utländska böcker ökar i Sverige, och 2022 utgjorde utländska titlar 16 procent av marknaden. Även om internetbokhandeln är den största kanalen för försäljning av utländska böcker så har försäljning i fysisk bokhandel ökat under det senaste året. På topp 20 över utländska titlar syns framför allt titlar som är stora på Booktok, Tiktok-communityt om litteratur.  

I rapporten presenteras verkstopplistor över årets bäst säljande böcker, alla format sammanräknade. Under det gångna året var Spindeln av Lars Kepler (Albert Bonniers Förlag) den bäst säljande boken i Sverige. Den bäst säljande fackboken var Girig-Sverige: så blev folkhemmet ett paradis för de superrika av Andreas Cervenka (Natur & Kultur), och listan över årets bäst säljande barnböcker toppas av Skurskolan av humortrion IjustWantToBeCool (Rabén & Sjögren). Totalt såldes drygt 100 000 olika svenska titlar under 2022.  

Rapporten finns att ta del av här.