16,8 miljarder euro utträngs av illegal spridning

23-02-2023
En stark och välfungerande upphovsrätt utgör en av grundpelarna för svenska förlag, och är fundamental för att branschen ska kunna utvecklas och frodas. De senaste årens utveckling av abonnemangstjänster har lett till en nedgång av illegal bokspridning, men fortfarande går de immaterialsrättsintensiva branscherna totalt med stora förluster årligen till följd av piratkopering.

Svenska Förläggareföreningen är medlem i Nätverket för en modern immaterialrätt som organiserar företrädare inom bland annat film, tv, dataspel och läromedel. Nätverket publicerar årligen en kartläggning över piratkopiering och immaterialrättsintrång.  I förra veckan släpptes årets rapport  Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region. Rapporten visar att verksamheter beroende av en stark immaterialrätt, däribland bokförlag, går miste om 177 000 jobb och 16,8 miljarder euro i värdeskapande till följd av illegal spridning och förfalskning. I rapporten lyfts bland annat hur kurslitteratur fortfarande sprids illegalt i stor utsträckning, via framför allt sociala medier och krypterade nätverk.

Bokförlag bidrar tillsammans med andra immaterialrättsintensiva nordiska aktörer inom mediebranschen till ett ekonomiskt värdeskapande av 15 miljarder euro årligen, där immaterialrätten fungerar som en inkomstgarant för såväl författare som förlag. Nätverket menar Sverige bör ta fram en nationell immaterialrättsstrategi, något Svenska Förläggareföreningen står bakom. För att kulturbranscher beroende av immateriella värden ska kunna stå starka krävs att möjligheterna förbättras ytterligare, och Patent- och registreringsverket bör återinföra de resurser som tidigare fanns för kunskapshöjning om piratkopiering. I och med branschernas stora omsättning och värdeskapande bör dessa frågor prioriteras högre av politiken än vad som görs.